ماه: فوریه 2019

بارداری خارج از رحم

بارداری خارج از رحم اگر لانه گزینی جنین یا همان نقظه آغاز زندگی رحمی جنین در هر جایی به جز داخل حفره رحم صورت گیرد، بارداری خارج از رحم رخ می دهد . این نوع بارداری بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد از بارداری ها را شامل می شود . ولی همین درصد ناچیز عامل ۳ […]

ادامه مطلب