روز: نوامبر 18, 2017

زایمان زودرس

طبق آمار و تحقیقات انجام شده هر ساله تعداد 15 ملیون نوزاد، به دلیل نارسایی در زایمان، قبل از 37 هفتگی به دنیا می آیند و این تعداد همچنان در حال افزایش می باشد. زایمان زودرس چیست؟ زایمان زودرس به زایمانی گفته می شود که در آن نوزاد قبل از تکمیل دوره بارداری ( قبل […]

ادامه مطلب