روز: اکتبر 7, 2017

جراحی پلک پایین

افتادگی پلک ، جراحی زیبایی پلک از نظر زیبایی شناسی چهره، چشم ها مهم ترین بخش در صورت می باشند. معمولا چشم ها و پلک ها زودتر از سایر اعضای بدن پیر می شوند. چشم نشان دهنده سن افراد می باشد. با افزایش سن چشم ها دچار افتادگی و پف پلک می شوند، با استفاده […]

ادامه مطلب