روز: آگوست 30, 2017

عوارض جانبی در درمان سرطان حنجره

عوارض جانبی در درمان سرطان حنجره در روند درمان سرطان حنجره به دلیل قوی بودن درمان، علاوه بر انهدام و نابود کردن سلول های سرطانی، سلول های سالم کنار سلول های سرطانی نیز دچار آسیب می شوند.به همین دلیل در درمان سرطان همیشه عوارض جانبی وجود خواهند داشت که البته بسته به نوع سرطان، مقدار […]

ادامه مطلب