روز: جولای 10, 2017

افتادگی پلک یا پتوز در کودکان

افتادگی پلک یا  پتوز در کودکان در برخی از موارد جراحی پلک برای کسانی که انجام بگیرد که دارای افتادگی پلک از همان بدو تولد هستند. افتادگی پلک یا پتوز مادرزادی در زمان تولد کودک رخ می دهد و  اگر در همان بدو تولد پتوز متوسط و یا شدیدی در کودک اتفاق افتد، امکان دارد […]

ادامه مطلب