روز: جولای 5, 2017

نمونه گیری ادرار

نمونه گیری ادرار آزمایشگاه ، آزمایشگاه پزشکی برای نمونه های مختلف ادرار ، روش نمونه گیری متفاوت است اما مشابهت هایی در اساس دارد .مثلا در نمونه ادرار برای کامل ادرار و کشت ادرار بهتر است نمونه ، اولین ادرار صبحگاهی باشد زیرا ادرار صبح بیشترین غلظت را دارد و برای این آزمایشها بهترین است […]

ادامه مطلب